आणि भात पकला...

29 September 2009 वेळ: Tuesday, September 29, 2009
(भांड्यातील शिजलेला भात पाहून मी सुजयच्या खोलीकडे गेलो...)

मी: साला वनफोर्थ राईस लगाया था, पकके अभी पुरा बर्तन भर गया है|

(आपल्याच तंद्रीत असलेल्या सुजयला अचानक मी असं काही बडबडत आल्याने काही झेपलं नसावं)

सुजय: (???) पकके भर गया मतलब???

मी: मतलब मैने राईसको पकाया| PJ सुनाया| वो पक गया|

सुजय: च्यायला **साला... हाहाहा!!!

(बाजूच्या सोफ्यावर अमित नेहमीसारखा हेडफोन लावून त्याच्या लॅपटॉपमधे घुसून बसलेला. आमच्यातलं बोलणं ऐकून त्याच्या भुवया उंचावल्या. त्यांना दोनदा उडवत, काय झालं? म्हणून विचारलं...)

मी: काही नाही रे... मी सुज्याला बोल्लो की वनफोर्थ राईस पकके बर्तन भरा. त्याने विचारलं पक गया मतलब? मी म्हटलं मी झाकण उघडून राईसला जोक सांगितला. राईस पकला आणि भांड भरलं. आणखी ऐकवलं असतं तर भांड्याबाहेर आला असता वैतागून. नको... नको... मी पकलो... मी शिजतो...

अमित: (डोक धरून) अरेSSS... काय वाईट्ट होतं हे...

(एक लंSSSबी खमोशी... आणि मग आमचं 'ह'च्या बाराखडीतलं हसणंखिदळणं...)

आपला,
(पकाऊ) सौरभ

6 प्रतिक्रिया

 1. Junius Says:

  how do u type in marathi? just curious, when i tried last time, there werent much tools and it was too difficult...
  the post reminds me of bachelor days in bangalore hehe

 2. Aakash Says:

  dewd, great to see another blog entry after such a laang time :) btw, aisa kaunsa joke sunnaya ki wo rice itne jaldi PAKK gaya?

 3. सौरभ Says:

  @Junius: followings links would be helpful to you
  http://www.maanbindu.com/marathitLiha.do (use IE)
  http://classifieds.co.in/hindi.html

  @Aakya: :) hehe... aare PJ ka collection hai merepass... usmesehi ek suna diya... :P lol...

 4. iron_maiden Says:

  Hahahahaha............
  Baba Bongs yanche 101 Sulabh Pj
  Shrota Boredom ni nakki jeew denar! Amchi ti guarntee ahe..........
  Ajjach vikat ghya, Ani radwoon radwoon lokana tras dya.......
  Mulya fakta : 500$
  Amchya Sakha Kutheych Nhait
  Contact: Baba Bongs @ Sing Song Prision

 5. अनघा Says:

  चांगला होता!! :D

 6. सौरभ Says:

  हाहा... अशी पकवापकवी इकडे मुबलक प्रमाणात केली जाते.

AKS | Entries (RSS) | Comments (RSS) | Designed by MB Web Design | XML Coded By Cahayabiru.com | Distributed by Deluxe Templates