तार

12 March 2012 वेळ: Monday, March 12, 2012

मध्यरात्र - अंधार्या आकाशात मोठा हसरा चंद्र. गाडीचा दिवा बंद!
चेहऱ्यावर भर्रराट्याचा वारा. रस्त्यावरच्या धूळ मातीला आपल्या केसात जागा करून देत.
थंडीने कुडकुडत, एखाद्या गावातल्या शेकोटीची उब घेऊन गाडी रेम्टाव.
समुद्राची ओढ. सूर्योदयाच्या आधीच समुद्राच्या गार वाळूत येऊन पडावं.
लाटांची गाज कानावर पडत राहावी, अन गार वाळूत झोप लागावी. दिवस असाच निघून जावा.
Infinity चा शोध कधी लागेल?

1 Responses to तार

  1. अनघा Says:

    सुंदर...
    सगळं सोडून कुठल्याशा समुद्रावर निघून जावं असं वाटलं...

AKS | Entries (RSS) | Comments (RSS) | Designed by MB Web Design | XML Coded By Cahayabiru.com | Distributed by Deluxe Templates